ทำหน้าที่และมอบหมายต่ออัลลอฮฺ

ทำหน้าที่และมอบหมายต่ออัลลอฮฺ