การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ คือยาครอบจักรวาล

การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ คือยาครอบจักรวาล