เป็นพยานเท็จ...บาปใหญ่

เป็นพยานเท็จ...บาปใหญ่

Submitted by dp6admin on Fri, 11/08/2023 - 21:40
หัวข้อเรื่อง
หนึ่งในบาปใหญ่ทั้งเจ็ด
การเป็นพยานเท็จ บิดเบือนความจริง ทำให้สังคมหลง
ศาสนาที่ถูกบิดเบือนทุกยุคทุกสมัยก็มาจากการเป็นพยานเท็จนี่แหละ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "พวกท่านอยากทราบไหม บรรดาความผิดมหันต์ (#บาปใหญ่)ในบรรดาบาปใหญ่ต่างๆ"
เศาะฮาบะฮฺบอกว่า "อยากทราบครับ"
ท่านนบีกล่าวว่า "(1) ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺตะอาลา, (2)ฝ่าฝืนพ่อแม่(ในสิ่งที่ไม่ขัดกับหลักการ)"
ท่านนบีขยับตัวนั่งตรง(แสดงว่าจะพูดสิ่งสำคัญ) แล้วกล่าวว่า
"พึงทราบเถิด(ฟังให้ดีนะ) "(3) #กล่าวเท็จ เป็นพยานเท็จ" (ประการสุดท้ายนี้)ท่านนบีกล่าวซ้ำๆหลายครั้ง

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 90 (อายะฮฺ 149-150)"

ความยาว(นาที)
5 นาที
วันที่