ความผิดที่เราทำ ส่งผลต่อสังคม

ความผิดที่เราทำ ส่งผลต่อสังคม

Submitted by dp6admin on Wed, 04/11/2020 - 11:02

8:25 และพวกเจ้าจงระวังการลงโทษ ซึ่งมันจะไม่ประสบกับบรรดาผู้อธรรมในหมู่พวกเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้น และพึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮฺนั้น เป็นผู้รุนแรงในการลงโทษ
- #การนิ่งเฉย ต่อความผิด, ไม่ตักเตือนในความผิด ส่งผลให้เกิดการลงโทษทั้งสังคม
- #การตักเตือน ช่วยให้พ้นจากการลงโทษ
- #การลงโทษ, บททดสอบ, บะลาอฺ
จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 12 (อายะฮฺ 25-26) | 25/8/63"
 

ความยาว(นาที)
7 นาที