บาปใหญ่(กะบีเราะฮฺ)

หนึ่งในบาปใหญ่ทั้งเจ็ด
การเป็นพยานเท็จ บิดเบือนความจริง ทำให้สังคมหลง
ศาสนาที่ถูกบิดเบือนทุกยุคทุกสมัยก็มาจากการเป็นพยานเท็จนี่แหละ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "พวกท่านอยากทราบไหม บรรดาความผิดมหันต์ (#บาปใหญ่)ในบรรดาบาปใหญ่ต่างๆ"

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

เรื่องบาปใหญ่หรือกะบีเราะฮ์ก็ยังคงมีบางประการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของบาปใหญ่กับการกระทำต่างๆ…

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

2 บาปใหญ่ที่ตรงข้ามกันคือ รู้สึกปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺ และรู้สึกสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺ
ทั้งสองกลุ่มนี้เป็น "ผู้ที่ขาดทุน" เพราะเสียโอกาสในการปรับปรุงตนเองและกลับตัว ขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ทำบาปแล้วให้สำนึกผิด
การเตาบัต(กลับเนื้อกลับตัว)…
6- عقوق الوالدين من الكبائر‏ บท ฝ่าฝืนพ่อแม่นั้นเป็นกะบีเราะฮฺ
- ความผิดใหญ่ที่สุดในบรรดาความผิดใหญ่ทั้งหลาย, บาปใหญ่ (กะบีเราะฮฺ) คือ 1-การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ(ชิรกฺ)  2-ฝ่าฝืนบิดามารดา 3-กล่าวเท็จ เป็นพยานเท็จ (โกหก)
- ชิรกฺใหญ่และชิรกฺเล็ก(คอฟียฺ) ]
- ห่างไกลจากบาปใหญ่…
กะบีเราะฮฺ(บาปใหญ่), การลบล้างความผิด
- เป็นเดือนแห่งความชั่วร้ายจริงหรือ ?
- การทำน้ำซอฟัร (ซอฟา) ในวันพุธสุดท้ายของเดือน
- ละหมาดตะเลาะบะลอ (สะเดาะเคราะห์)
- การเชื่อโชคลาง, ดูหมอ, ดูดวง, ทำนาย
- จัดงานแต่งงาน สร้างบ้าน ซื้อรถ ได้ไหม ?
- บาปเล็ก - บาปใหญ่ ?
- ความผิดที่เราอาจทำโดยไม่รู้ตัว…