จุดเปลี่ยน

จุดเปลี่ยน

Submitted by dp6admin on Fri, 25/08/2023 - 21:03
หัวข้อเรื่อง
อิลฮาม - การดลใจจากอัลลอฮฺ

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 5" โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่