ไม่ละหมาดเป็นกาเฟรหรือฟาซิก ? ตกศาสนาไหม ?

ไม่ละหมาดเป็นกาเฟรหรือฟาซิก ? ตกศาสนาไหม ?

Submitted by dp6admin on Wed, 23/08/2023 - 14:41
หัวข้อเรื่อง
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- ไม่ละหมาดเป็นกาเฟรหรือฟาซิก ? ตกศาสนาไหม ?
- ฟาซิก (ฟาสิกีน) - ผู้ละเมิด เป็นวลีไม่ได้ ดำรงตำแหน่งในสังคมไม่ได้ ฯลฯ เพราะกระทบอะดาละฮฺ (ความมีจริยธรรม)
- อัลลอฮฺเรียกมุนาฟิก เป็นฟาซิก

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 34 (อายะฮฺ 52-53) | 25/7/66

ความยาว(นาที)
6 นาที
วันที่