คนที่ไม่ละหมาด ไม่ถือศีลอด ไม่ออกซะกาต ถือว่าตกศาสนาหรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 25/02/2011 - 06:24