ห้ามซุบซิบหรือนินทากัน

ห้ามซุบซิบหรือนินทากัน

Submitted by dp6admin on Thu, 22/02/2024 - 13:08
หัวข้อเรื่อง
นัจวา - ซุบซิบ; ฆีบะฮฺ - นินทา
58:10 แท้จริงการซุบซิบนินทากันนั้นเป็นการงานของชัยฏอน เพื่อมันจะก่อความเสียใจให้แก่บรรดามุอฺมิน...
หะดีษ ท่านนบีบอกว่า "ห้ามสองคนซุบซิบ ต่อหน้าบุคคลที่สาม"
- มารยาทชั้นสูงที่อิสลามสอน
- การพูดลับหลัง กรณีที่ทำได้ ? (ไม่ถือว่านินทา) เช่น เพื่อป้องกันความเสียหายส่วนรวม

 

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 51 (อายะฮฺ 78-79) | 5/12/66

ความยาว(นาที)
7 นาที
วันที่