ฝึกฝนทำดีเท่าที่มีความสามารถ

ฝึกฝนทำดีเท่าที่มีความสามารถ

Submitted by dp6admin on Sun, 11/02/2024 - 21:21
หัวข้อเรื่อง
เราต้องฝึกฝนทำความดีโดยเท่าที่มีทรัพยากร
อย่าตั้งเงื่อนไขในการทำความดี เหมือนมุนาฟิกที่ไม่เข้าร่วมสงครามตะบู๊ก เช่นเดียวกับที่ปาเลสไตน์ มองว่าฮามาสไม่พร้อมด้านอาวุธ และไม่ใช่การจิฮาดที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา ไม่สนับสนุน

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 50 (อายะฮฺ 74-77) | 28/11/66
ความยาว(นาที)
8 นาที