บนีอิสรออีล(ยิว)

การเชื่อฟังอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์
การชื่นชมตนเอง, ชื่นชมผู้อื่นต่อหน้า
การบิดเบือนคัมภีร์และหลักการอิสลาม, ญาฮิลียะฮฺ,.
- บทบัญญัติในช่วงก่อตั้งรัฐอิสลาม ต้องลบล้างความเชื่อเดิมๆที่ขัดกับอิสลาม ลบล้างญาฮิลียะฮฺ
- 3 ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงชีวิต คือ ตัคลียะฮฺ (การปลดอดีต) ตัรบียะฮฺ (การปรับปรุงให้พร้อม) และตะฮฺลียะฮฺ (ประดับประดา)
- ความสัมพันธ์ระหว่าง มุสลิม-ยิว มุสลิม-ศัตรู
- สัตว์ต้องห้ามของยิว คือ สัตว์ที่นิ้วเท้าติดกัน; ดะอฺวะฮฺด้วยความเมตตา - ความอดทน ด้วยการฝึกฝน
โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม