บนีอิสรออีล(ยิว)

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 45 (อายะฮฺ 64) admin Wed, 12/11/2014 - 09:30
หัวข้อเรื่อง
การดูหมิ่นอัลลอฮฺและร่อซูล
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 44 (อายะฮฺ 64)

Submitted by admin on Wed, 05/11/2014 - 08:35
หัวข้อเรื่อง
"และชาวยิวนั้นได้กล่าวว่า พระหัตถ์ของอัลลอฮ์นั้นถูกล่ามตรวน มือของพวกเขาต่างหากที่ถูกล่ามตรวน และพวกเขาได้รับละอ์นัต เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาพูด..."
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 43 (อายะฮฺ 61-63)

Submitted by admin on Wed, 29/10/2014 - 16:53
หัวข้อเรื่อง
"จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่าจะให้ฉันบอกแก่พวกท่านไหมถึงการตอบแทนที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้น ณ ที่อัลลอฮ์ คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงละอ์นัตเขาและกริ้วโกรธเขา และให้ส่วนหนึ่งในพวกเขาเป็นลิงและเป็นสุกร ..."
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 42 (อายะฮฺ 58-60) admin Wed, 15/10/2014 - 18:32
หัวข้อเรื่อง
จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)ว่าจะให้ฉันบอกแก่พวกท่านไหม ถึงการตอบแทนที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้น ณ ที่อัลลอฮ์ คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงละอ์นัตเขาและกริ้วโกรธเขา และให้ส่วนหนึ่งในพวกเขาเป็นลิงและเป็นสุกร และเป็นผู้สักการะชัยฎอน ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่มีตำแหน่งอันชั่วร้ายและเป็นผู้ที่หลงไปจากทางอันเที่ยงตรง
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 38 (อายะฮฺ 52-54)

Submitted by dp6admin on Wed, 17/09/2014 - 17:35
หัวข้อเรื่อง
หัวใจตาย, หัวใจมีโรค, หุบ๊าบ อิบนุมุนซิร, กลุ่มไอซิส (ไอเอส,ดาอิช,...),ฏอลิบัน, ปัญหาซุนนี-ชีอะฮฺ ในอิรัก, เคาะลีฟะฮฺมัวะตะศิม, อัลฮัจญาจ อิบนุยูซุฟ อัซซะกอฟี (นาศิบะฮฺ,เกลียดอะหฺลุลบัยตฺ), มุฮัมมัด อิบนุลกอซิม อัซซะกอฟี, มุรตัด(ผู้ที่ออกจากศาสนา), สงครามมุรตัดดีน, เรารักอัลลอฮฺไหม?
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 37 (อายะฮฺ 51-52)

Submitted by admin on Wed, 10/09/2014 - 12:49
หัวข้อเรื่อง
"ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงอย่าได้ยึดเอาชาวยิวและชาวคริสต์เป็นมิตร...", อับดุลลอฮฺ อิบนุอุบัย อิบนุสะลูน, อุบาดะฮฺ อิบนุศศอมิต
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 31 (อายะฮฺ 44)

Submitted by admin on Wed, 11/06/2014 - 19:03
หัวข้อเรื่อง
อายะตุลฮุกมฺ, กฎหมายอิสลาม, มุสลิมกับอัลกุรอาน, บทเรียนจากการทิ้งเตารอตของยิว, รู้จักยิว, ตระกูลนิยม, มุสลิมต้องยึดศีลธรรมอิสลามเป็นมาตรฐานในชีวิต และเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่ต้องให้มีการปกครองด้วยกฎหมายของอัลลอฮฺ
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 30 (อายะฮฺ 43-44)

Submitted by admin on Wed, 04/06/2014 - 13:16
หัวข้อเรื่อง
อายะตุลฮุกมฺ (44) ถูกหยิบยกมาใช้ในสถานการณ์ที่มุสลิมขัดแย้งกัน "ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวมนุษย์แต่จงกลัวข้าเถิด และจงอย่าแลกเปลี่ยนบรรดาโองการของข้ากับราคาอันเล็กน้อย และผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาแล้ว ชนเหล่านี้แหละคือผู้ปฏิเสธการศรัทธา"
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 29 (อายะฮฺ 42-43)

Submitted by admin on Wed, 21/05/2014 - 08:37
หัวข้อเรื่อง
บนีอิสรออีล(ยิว), พวกเขาชอบฟังคำมุสา(ซัมมาอูน) ชอบกินสิ่งต้องห้าม(อักกาลูน), ถ้าหากพวกเขามาหาเจ้า ก็จงตัดสินระหว่างพวกเขา หรือไม่ก็หลีกเลี่ยงพวกเขาเสีย...
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On