ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 24 (อายะฮฺ 34 การทุจริต คดโกง) | 2/5/66

Submitted by dp6admin on Fri, 05/05/2023 - 22:50
หัวข้อเรื่อง
อายะฮฺ 31-33 อิสลามเหนือกว่าศาสนาอื่น
อายะฮฺ 34 สิ่งที่ขัดขวางคนไม่ให้เห็นภาพจริงของอิสลาม คือ คนที่แอบอ้างศาสนา ขัดขวางผู้คนจากทางที่ถูกต้อง
อายะฮฺ 34-35 เป็นบรรทัดฐานในเรื่องการทุจริตคดโกง
- ปัจจัยที่ทำให้คนไม่เห็นสัจธรรม คือ ทรัพย์สิน เงินทอง -- อายะฮฺ34
วันที่บรรยาย
13 เชาวาล 1444
วันที่บรรยาย
ความยาว
76.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

9:32 พวกเขาต้องการเพื่อจะดับแสงสว่างของอัลลอฮฺด้วยปากของพวกเขา และอัลลอฮฺนั้นไม่ทรงยินยอม นอกจากจะทรงให้แสงสว่างของพระองค์สมบูรณ์เท่านั้น และแม้ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะชิงชังก็ตาม
9:33 พระองค์นั้นคือผู้ที่ได้ส่งรอซูลของพระองค์มาพร้อมด้วยคำแนะนำ และศาสนาแห่งสัจจะ เพื่อที่จะทรงให้ศาสนาแห่งสัจจะนั้นประจักษ์เหนือศาสนาทุกศาสนา และแม้ว่าบรรดามุชริกจะชิงชังก็ตาม

- อิสลามเป็นศาสนาสุดท้าย จึงประเสริฐที่สุด
- อิสลามเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสวงหาสัจธรรมตลอดชีวิต เช่น ซัลมาน อัลฟาริซี แสวงหาสัจธรรมเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของชีวิต และรับอิสลามในบั้นปลายชีวิต (มีอายุประมาณ 150-300 ปี) 

- สิ่งที่จะขัดขวางผู้คนจากศาสนาที่ถูกต้องคือ คนที่มีหน้าที่อรรถาธิบายและสอนศาสนา (ปราชญ์ นักบวช ฯลฯ)
- เพื่อนบ้านของท่านนบีที่เป็นยิว เมื่อลูกจะเสียชีวิต ท่านนบีไปดะอฺวะฮฺ ก็อนุญาตให้ลูกเข้ารับอิสลามก่อนเสียชีวิต - แสดงว่าในใจเชื่อว่านบีเป็นนบีจริง แต่ไม่อยากยอมรับ แต่ "ความตาย" ทำให้เขายอมรับความจริง
- ความตาย ทำให้คนยอมรับสัจธรรม
- ปัจจัยที่ทำให้คนไม่เห็นสัจธรรม คือ ทรัพย์สิน เงินทอง -- อายะฮฺ34

อายะฮฺ 31-33 อิสลามเหนือกว่าศาสนาอื่น
34 สิ่งที่ขัดขวางคนไม่ให้เห็นภาพจริงของอิสลาม คือ คนที่แอบอ้างศาสนา ขัดขวางผู้คนจากทางที่ถูกต้อง การทุจริตคดโกง

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ 
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  

9:34 บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริงจำนวนมากมายจากบรรดานักปราชญ์ และบาทหลวงนั้น กินทรัพย์ของประชาชนโดยไม่ชอบและขัดขวาง (ผู้คน) ให้ออกจากทางของอัลลอฮฺ และบรรดาผู้ที่สะสมทองและเงิน และไม่จ่ายมันในทางของอัลลอฮฺนั้น จงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเถิด ด้วยการลงโทษอันเจ็บปวด

- ผู้ที่แสวงหาสัจธรรม ย่อมต่างจากผู้ปฏิเสธ ไม่มีใครรู้หัวใจของเขาว่าศรัทธาหรือไม่
- คนที่ยังไม่ได้รับอิสลาม แต่เสียชีวิตขณะที่แสวงหาสัจธรรม ย่อมไม่เหมือนกาฟิร เพราะยังไม่ได้ปฏิเสธ
- อะฮฺลุซซุนนะฮฺจะไม่ฟันธงว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรก แต่จะพูดกว้างๆ ไม่ลงรายละเอียด เช่น ผู้ใดปฏิเสธ อัลลอฮฺจะลงโทษในนรกตลอดกาล แต่จะไม่เจาะจงว่าคนคนหนึ่งเป็นชาวนรก

อะหฺบาร الْأَحْبَارِ (ฮิบรฺ) - ผู้รู้, นักปราชญ์; มักใช้เรียกผู้รู้(นักศาสนา)ชาวยิว เพราะขยันศึกษาเรียนรู้คัมภีร์เก่าแก่ที่สุดคือเตารอฮฺ ไม่มีนักบวช
รุฮฺบาน الرُّهْبَانِ (รอฮิบ) - บาทหลวงคริสต์; ศาสนาคริสต์ ไม่ให้ความสำคัญกับความรู้ แต่เน้นปฏิบัติธรรม ขยันปฏิบัติศาสนกิจ มีบาทหลวงที่ตัดขาดทางโลก

นักศาสนามุสลิม - ซุฟยาน อัษเษารียฺบอกว่า "นักศาสนามุสลิมที่เน้นความรู้แล้วหลง ก็จะคล้ายนักศาสนาของยิว, ที่เน้นอิบาดะฮฺ โดยไม่สนใจความรู้ ก็จะคล้ายๆบาทหลวงของนะซอรอ"

นักปราชญ์ยิว บาทหลวงคริสต์ หลงเพราะเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทอง รับสินบนเพื่อบิดเบือนหลักการศาสนา

ความสำคัญของ นักการปกครอง - นักการศาสนา (ผู้นำด้านการเมืองและศาสนา)
-- อัลลอฮฺบอกให้เชื่อฟังผู้นำ

- ทำไมอัลลอฮฺไม่ให้ท่านนบีรับซะกาต ? และให้นบีบริหารทรัพย์เชลย 1 ใน 5 กลับคืนสู่สังคม; ไม่อนุญาตให้นบีมีแหล่งรายได้ที่มั่นคง เพื่อไม่ให้ท่านนบีหากินกับศาสนา

คำถาม - นักการศาสนา (คนทำงานศาสนา) จะหารายได้อย่างไร ? ห้ามรับค่าตอบแทนหรือไม่ ?
 

at-tawbah

at-tawbah

WCimage
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 24 (อายะฮฺ 34) | 2/5/66