ละหมาดกุซูฟคุซูฟ

กิตาบุลวุฎูอฺ 10 (บาบ 37-39)

Submitted by dp6admin on Sat, 08/12/2018 - 23:40
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ  50 : กิตาบุลวุฎูอฺ 10 (บาบ 37-39)
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 50 37- หมดสติ เสียน้ำละหมาด? 38-เช็ดศีรษะ 39-ล้างเท้า
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

1502 ละหมาดคุซูฟ - นบีละหมาดมีซุนนะฮฺอ่านอะไรบ้าง

Submitted by dp6admin on Fri, 24/06/2011 - 15:53

-- สรุปคำตอบ ซุนนะฮฺท่านนบีให้อ่านซูเราะฮฺยาวๆ เช่น บะเกาะเราะฮฺ, อาลิอิมรอน หรือจะอ่านซูเราะฮฺอื่นๆ ก็ได้; ละหมาดกุซูฟไม่ใช่ฟัรฎูอีน ไม่จำเป็นต้องละหมาดทุก