ละหมาดกุซูฟคุซูฟ

- การเกิดสุริยุปราคาในวันที่บุตรชายของท่านนบีเสียชีวิต เป็นบุตรจากนางมารียะห์ (ทาสีชาวอียิปต์ ที่มุเกาก็อส กษัตริย์อียิปต์ให้ท่านนบี)
- ลูกชายท่านนบีชื่อ อิบรอฮีม เสียชีวิตเมื่ออายุ 4-5 ปี
- ความเชื่อของชาวอาหรับโบราณ ความเชื่อโชคลาง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 50
37- ไม่อาบน้ำละหมาด หากหลับหรือขาดสติชั่วคราว (วูบ,ไม่รู้สึกตัวครู่หนึ่ง เนื่องจากเพลีย
หรืออดนอน ไม่ถึงขั้นเป็นลม) - ไม่เสียน้ำละหมาด
38- การเช็ดศีรษะทั้งหมด (เช็ดเครา); หะดีษ 185 การอาบน้ำละหมาดของท่านนบี
39- การล้างเท้าทั้งสองถึงตาตุ่ม…