1747 ในท้องฟ้ามีเมฆมากมองไม่เห็นสุริยุปราคา

Submitted by dp6admin on Sat, 20/06/2020 - 21:34
คำถาม
เรารู้ว่าจะมีสุริยุปราคา(จากการคำนวณ) แต่ในท้องฟ้ามีเมฆมากมองไม่เห็นสุริยุปราคา เราต้องละหมาดไหม
วันที่ตอบ