การละหมาด กุซูฟ-คุซูฟ صلاة الكسوف والخسوف

Submitted by dp6admin on Sun, 06/11/2022 - 15:42
เนื้อหา

จากหนังสือ ท่านนบีละหมาดอย่างไร โดย อาจารย์อะหมัด สมะดี ร่อหิมะฮุลลอฮฺ

คืออะไร, วิธีละหมาด, การคุฏบะฮฺ, สิ่งที่ควรปฏิบัติขณะเกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา

 

ละหมาดกุซูฟ คือ ละหมาดในขณะเกิดสุริยุปราคา
ละหมาดคุซูฟ คือ ละหมาดในขณะเกิดจันทรุปราคา

ละหมาดสุริยุปราคาและละหมาดจันทรุปราคา เป็นละหมาดชุนนะฮมุอั๊กกะดะฮ ท่านนบี ﷺ จะละหมาดทุกครั้งที่เกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา ให้ละหมาดทั้งบุรุษและสตรี รวมกันเป็นจ่ะมาอะฮฺ

การเรียกละหมาด - ไม่ต้องอะซาน ไม่ต้องอิกอมะฮฺ แต่ให้ใช้คำว่า الصلاة جامعةl (อัศศอลาตุ จามิอะฮฺ) "โปรดมาละหมาดพร้อมกันเถิด" แทน
กำหนดเวลา - ทำละหมาดได้ตั้งแต่เริ่มมีปรากฎจนกระทั่งสิ้นสุด
จำนวนร็อกอะฮฺ - ละหมาดประเภทนี้มี 2 ร็อกอะฮฺ แต่ละร็อกอะฮฺมี 2 รุกูอฺ 2 สุจูด

กุซูฟ1

กุซูฟ2

กุซูฟ3

กุซูฟ4

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การละหมาด กุซูฟ-คุซูฟ صلاة الكسوف والخسوف