ซาดุลมะอาด ตอนที่ 21-40 ชีวประวัติ, ภรรยา, การแต่งกาย ของท่านนบี

Submitted by dp6admin on Mon, 27/04/2009 - 18:26

-------------

 

IslamInThailand
 
 
ตอนที่ เรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
21 การอพยพไปหะบะชะฮฺ ประวัติ, ชีวประวัติ, นบี, มุฮัมมัด, มุฮัมหมัด, ชื่อ, อะหมัด 3/2/50
22 การฮิจเราะฮฺไปหะบะชะฮฺ 4/2/50  
23 อิสรออฺ, มิอฺรอจ, อพยพ, ฮิจญเราะฮฺ, มะดีนะฮฺ, มัสญิด, มัสญิดหะรอม, มัสญิดอักซอ, อักซอ, กุบาอฺ, มัสญิดกุบาอฺ, ละหมาดญุมอะฮฺ, อบูอัยยูบ, มัสญิดนบี, หะบะชะฮ 5/2/50  
24 บุตรของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 6/2/50  
25 ประวัติ, ชีวประวัติ, อับดุลมุฏฏอลิบ, ฮัมซะฮฺ, ภรรยา, สตรี, มุสลิมะฮฺ, คอดิญะฮฺ, แต่งงาน, อาอิชะฮฺ, ซินา 7/2/50  
26 ภรรยาท่านนบี, ซัยหนับ บินตุ ญะหฺช, เซด อิบนุ ฮาริษะฮฺ, บุตรบุญธรรม, ญุวัยรียะฮฺ 8/2/50  
27 ภรรยาท่านนบี, รอมละฮฺ, อุมมุหะบีบะฮฺ, ซอฟียะฮฺ, ไมมูนะฮฺ 9/2/50  
28 ทาส, ทาสี, ผู้รับใช้, ผู้บันทึกอัลกุรอาน, เลขา, เซด อิบนุ ซาบิต 10/2/50  
29 หนังสือ, สาส์น, จดหมาย, สัญญา, หุดัยบียะฮฺ, โรมัน, ตราประทับ, นะญาชียฺ, หะบะชะฮฺ, ละหมาดญะนาซะฮฺ, ญาฮิลียะฮฺ, กอยซอร 11/2/50  
30 จดหมาย, หนังสือ, สาส์น, อียิปต์, เปอร์เซีย, กิศรอ, เยเมน, ยะมัน, ยะมามะฮฺ, มุซัยละมะฮฺ, สงครามอะฮฺลุดดะฮฺร, มุอัซซิน, บิลาล, อะซาน 12/2/50  
31 ประวัตินบี, ผู้ปกครองเมือง  13/2/50  
32 ประวัตินบี, ผู้ใกล้ชิด, ผู้รักษาความปลอดภัย  14/2/50  
33 สงคราม, ประเภท, เหตุการณ์สำคัญ  19/2/50  
34 อาวุธ, สัมภาระ, เครื่องใช้, การตั้งชื่อ, ชื่อ  20/2/50  
35 พาหนะ, อูฐ, ม้า, ลา, ล่อ  21/2/50  
36 อาภรณ์ของท่านนบี, เครื่องแต่งกาย, สระบั่น, อิมามะฮฺ  22/2/50  
37 อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, บุรดะฮฺ, บะรอเดาะฮฺ, กะอฺบ อิบนฺ สุฮัยลฺ, สีแดง  23/2/50  
38 เครื่องนุ่งห่ม, อาภรณ์, เสื้อ, กางเกง, แหวน, สีเขียว, สีขาว, ทอง  24/2/50  
39 ผ้าคลุมศีรษะ, ฏ็อยละซาน, ดุอาอฺสวมเสื้อผ้าใหม  25/2/50  
40 ขวา, สีเขียว, สมถะ, บุรดะฮฺ  26/2/50