ซาดุลมะอาด ตอนที่ 81-100 แบบฉบับในการละหมาด

Submitted by dp6admin on Sun, 13/12/2009 - 00:05

 

IslamInThailand

 

ตอนที่ เรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
81  การสุญูด ลักษณะ, ท่านนบีไม่เคยสุญูดบนอิมามะฮฺ (สระบั่น), ชีอะฮฺ, การสุญูดบนดิน, ผ้าปูละหมาด, ซัจญดะฮฺ 28/4/50
82  การสุญูด, อัซการ(คำกล่าว)และความหมาย, ซุบฮานะ/ซุบบูหฺ 3/5/50
83  การสุญูด  อัซการ(คำกล่าว)และความหมายขณะสุญูด (อัลลอฮุมมัฆฟิรลียฺซัมบี...,อัลลอฮุมัจญฺอัลฟีก็อลบีนูร็อน...), การขอดุอาอฺ 4/5/50
84   ความประเสริฐของการยืน, กุนูต(การยืนนาน), ความประเสริฐของสุญูด 6/5/50
85  การนั่ง ลักษณะการขึ้นจากสุญูด, การนั่งตะชะฮุดครั้งแรก(ระหว่างสุญูด), ลักษณะการนั่ง, การวางมือ, การชี้นิ้วหรือกระดิก, คำกล่าวและความหมาย, ระยะเวลา 10/5/50
86  การนั่ง การลุกขึ้นสู่ร็อกอะฮฺที่สอง, ลักษณะมือ, การนั่งพัก(อิสติรอหะฮฺ), การอ่าน(ดุอาอฺอิสติฟตาหฺและอัลกุรอาน)ในร็อกอะฮฺที่สอง 13/5/50
87  การนั่งอิฟติรอช (ตะชะฮุดครั้งแรกและการนั่งระหว่างสองสุญูด), ลักษณะการนั่ง, วางมือ, ชี้นิ้ว
การนั่งตะวัรรุก(ตะชะฮุดสุดท้าย), การนั่งและวางเท้า
16/5/50
88  การนั่งตะชะฮุด, ตะฮีย้าต, สำนวนดุอาอฺ (อัตตะฮียาตุลิลลาฮฺ...)และความหมาย, อัสสลามุอะลัยกะอัยยุฮันนะบีหรืออัสสลามุอะลันนะบียิ, สำนวนตะชะฮุด, กล่าวศอละวาตในขณะนั่งตะชะฮุด 22/5/50
89  การลุกขึ้นจากนั่งตะชะฮุด, การใช้มือยัน(บนพื้นหรือบนขาอ่อน, กำหรือแบมือ), การยกมือเพื่อขึ้นร็อกอะฮฺที่สาม 25/5/50
90  ละหมาดที่มีจำนวนมากกว่า 2 ร็อกอะฮฺ, การอ่านซูเราะฮฺในร็อกอัตที่ 3-4, การลุกขึ้นละหมาดร็อกอะฮฺที่ 3, การอ่านขณะยืน, อ่านซูเราะฮฺอื่นหลังจากฟาติหะฮฺได้หรือไม่ 29/5/50
91  การหันมองไปทางอื่นขณะละหมาด 30/5/50
92  ระยะเวลาในการละหมาดยาวนานเท่าใด, จำนวนร็อกอะฮฺ, ละหมาดทีละสอง, ละหมาดวิตรฺ 31/5/50
93  ลักษณะการนั่งตะชะฮุดมี 3 ลักษณะ 1-อิฟติรอช, 2-เท้าขวายันพื้น, 3-อัตตะวัรรุก; ทัศนะต่างๆ ของการนั่งตะชะฮุด 1/6/50
94  การนั่งตะชะฮุด - การวางข้อศอกและแขน, ลักษณะการกำมือและชี้นิ้ว 6/6/50
95  การขอดุอาอฺ, ช่วงเวลาที่ท่านนบีขอดุอาอฺในละหมาดมี 7 ช่วง, กุนูตในวิตร, ส่งเสริมให้ดุอาอฺในช่วงสุญูด, การขอดุอาอ ฺหลังละหมาดไม่มีแบบฉบับ, ขณะละหมาดใกล้ชิดอัลลอฮฺมากกว่าหลังละหมาด เป็นสภาพที่สมควรขอดุอาอฺ, อนุญาตให้ซิเกรและขอดุอาอฺในเวลาทั่วไป ไม่จำเพาะหลังละหมาด
 
7/6/50
96  การให้สลาม - ลักษณะการผินหน้าและกล่าวสลาม, การให้สลามครั้งเดียวไม่มีหะดีษของท่านนบีรองรับ 8/6/50
97  ดุอาอฺก่อนให้สลาม(ในละหมาด)และความหมาย, ดุอาอฺขณะสุญูด, การขอดุอาอฺในละหมาด, ดุอาอฺกุนูต 9/6/50
98  สวมรองเท้าละหมาดหรือเข้ามัสญิด, ชุดละหมาด 11/6/50
99   กุนูตในละหมาดซุบฮิ, กุนูตนะวาซิล(นาซิละฮฺ) 13/6/50  
100  สุญูดซะฮฺวี, การลืมของท่านนบีเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่ทรงให้เป็นแบบฉบับแก่ผู้ศรัทธา, การเตือนเมื่ออิมามลืมในละหมาด, ข้อปฏิบัติเมื่อลืม 15/6/50  

 

WCimage
ซาดุลมะอาด ตอนที่ 81-100 แบบฉบับในการละหมาด