เลือดสตรี

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 77
บาบ 1 ประจำเดือนเริ่มอย่างไร
2- หญิงที่มีประจำเดือน(ฮาอิฎ)ล้างศีรษะของสามีหรือหวีผมให้

อธิบายหะดีษ เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ : หัวข้อ 6 กิตาบุลฮัยฎฺ(ประจำเดือน)

เริ่มสอนวันที่ 6 มีนาคม 2564 (19 ร่อญับ 1442) ที่มุศ็อลลาไวท์แชนแนล

เอกสารประกอบการบรรยาย : …

คำตอบ : ทำได้ทุกอย่างยกเว้นละหมาด ถือศีลอด เช่น 

  • อ่านกุรอานด้วยการมองอัลกุรอาน ไม่สัมผัสอัลกุรอาน
  • อ่านความหมายกุรอานภาษาไทยหรือหนังสือศาสนาทั่วไป
เลือดเสีย, อิสติฮาเฎาะฮฺ
เลือดนิฟาส (หลังการคลอดบุตร)
อัลฮัยฎฺ (เลือดประจำเดือน, เฮฎ)
เลือดสตรี มี 3 ประเภท คือ ประจำเดือน(ฮัยดฺ), เลือดเสีย(อิสติฮาเฎาะฮฺ), เลือดหลังคลอด(นิฟาส)