เลือดสตรี

ทำอิบาดะฮฺให้มาก ทำงานบ้านไป ทำอิบาดะฮฺไปด้วย อย่าเสียเวลากับการทำอาหารมากเกินไป
มุสลิมะฮฺที่มีประจำเดือน ทำอิบาดะฮฺได้ทุกอย่าง เช่น ซิกรุลลอฮฺ ศ่อดะเกาะฮฺ ฟังกุรอาน ฯลฯ ยกเว้นที่ศาสนาห้าม คือ ถือศีลอด จับหรืออ่านกุรอาน

ประจำเดือนมาเวลาอัศริ ต้องละหมาดดุฮริชดไหม ?

- เสียน้ำละหมาด เช่นเดียวกับปัสสาวะ

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี ส่วนหนึ่งจากรายการ "อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม วันที่ 5 มี.ค.57"

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 27/7/65

คำตอบ :  ก่อนอื่นให้เราตัดการนับแบบตามสุริยคติไปเลย และให้นับประจำเดือนตามปฏิทินอิสลาม(จันทรคติ) ตามที่อัลลอฮกำหนด ที่ใช้การโคจรของดวงจันทร์ เช่น ประจำเดือนมาวันที่ 1…

7- ผู้มีเฮฎจะปฏิบัติศาสนกิจของอุมเราะฮฺและฮัจญ์ได้ทั้งหมด ยกเว้นฏ่อว้าฟ
8- อัลอิสติฮาเฎาะฮฺ(เลือดเสีย)
9- ล้างเลือดประจำเดือน(อย่างไร)
10- การอิ๊อฺติก๊าฟของหญิงที่มีเลือดเสีย
11- สตรีที่มีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดประจำเดือน จะละหมาดได้หรือไม่
12-…
3- การที่ผู้ชายได้อ่าน(อัลกุรอ่าน)บนตักภรรยาขณะที่มีประจำเดือน
4- ผู้ที่เรียกเฮฎ(ประจำเดือน)ว่า นิฟาส
5- การสัมผัสหญิงที่มีประจำเดือน
6- สตรีที่มีประจำเดือนให้ละทิ้งการถือศีลอด
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 77
บาบ 1 ประจำเดือนเริ่มอย่างไร
บาบ 2- หญิงที่มีประจำเดือน(ฮาอิฎ)ล้างศีรษะของสามีหรือหวีผมให้