1701 การละหมาดชดใช้ในวันที่ประจำเดือนมาและวันที่สะอาด

Submitted by admin on Fri, 10/02/2017 - 22:49
คำถาม
ถ้าประจำเดือนมาเวลาซุฮรฺ ต้องชดทั้งซุฮริและอัศริหรือไม่ หรือเฉพาะซุฮรฺเท่านั้น (ในวันที่ประจำเดือนหมด ถ้าหมดในตอนอัศริ ต้องชดดุฮรฺด้วยหรือไม่)

คำตอบ

วันที่ตอบ