1701 การละหมาดชดใช้ในวันที่ประจำเดือนมาและวันที่สะอาด

Submitted by admin on Fri, 10/02/2017 - 22:49
คำถาม
ถ้าประจำเดือนมาเวลาซุฮรฺ ต้องชดทั้งซุฮริและอัศริหรือไม่ หรือเฉพาะซุฮรฺเท่านั้น (ในวันที่ประจำเดือนหมด ถ้าหมดในตอนอัศริ ต้องชดดุฮรฺด้วยหรือไม่)

สรุปคำตอบ : เรื่องนี้มีความขัดแย้งระหว่างอุละมาอฺ เพราะเวลาดุฮรฺมันเกี่ยวพันกับอัศริ เพราะเมื่อเวลาเราละหมาดรวม เราละหมาดทั้งดุฮริและอัศริ 
ทัศนะที่ถูกต้องคือไม่ต้องละหมาดชดใช้อัศริ เอาตามตัวบทคือท่านนบีบอกว่า "เห็นเลือดแล้วก็ทิ้งละหมาด" ในฐานะเป็นผู้ที่มีประจำเดือน(เลือดเฮฎฺ) เพราะท่านนบีอะลุ้มอะล่วยให้ผู้มีประจำเดือนไม่ต้องชดใช้การละหมาดในช่วงที่มีประจำเดือน

และมีความขัดแย้งระหว่างอุละมาอฺด้วยว่า ถ้าเลือดประจำเดือนหมดไปช่วงเวลาหนึ่ง เช่น หมดในช่วงเวลาละหมาดอัศริ ทัศนะที่ถูกต้องคือ ถ้าสะอาดในช่วงเวลาอัศริ ก็ต้องละหมาดอัศริ

วันที่ตอบ