ซัยดฺ อัลค็อยรฺ : ทำน้อย ได้มาก

ซัยดฺ อัลค็อยรฺ : ทำน้อย ได้มาก

Submitted by dp6admin on Sun, 22/10/2023 - 15:24
หัวข้อเรื่อง
ซัยดฺ อัลค็อยรฺ เศาะฮาบะฮฺที่เดินทางมาหาท่านนบีที่มะดีนะฮฺ และได้เข้ารับอิสลาม แล้วเสียชีวิตก่อนจะกลับถึงบ้าน
นบีกล่าวถึงซัยดฺว่า "ทำน้อย แต่ได้ผลบุญมหาศาล"

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
จาก #อะกีดะฮฺ 12 รุก่นอีหม่านข้อที่ 4 การศรัทธาต่อบรรดาร่อซูล

ความยาว(นาที)
2 นาที
วันที่