อัลอัรกอม อิบนุอบีอัรกอม

Submitted by dp6admin on Tue, 20/10/2020 - 17:51
หัวข้อเรื่อง
- อัลอัรกอม อิบนุอบีอัรกอม ชีวประวัติที่น่ารู้
- สายตระกูล , บทบาทของท่านอัลอัรกอมในการเผยแผ่อัลอิสลาม,
- บทเรียนจากท่านอัลอัรกอมสำหรับเยาวชนยุคปัจจุบัน

สถานที่
บ้านตานีพันธ์ ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
10.00 mb
ความยาว
90.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

 

สไลด์ประกอบการบรรยาย

อัลอัรกอม อิบนุอบิลอัรกอม อ... by islaminthailand

WCimage
อัลอัรกอม อิบนุอบีอัรกอม ชีวประวัติที่น่ารู้