ประวัติศาสตร์

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 37 (กิตาบุลอิลมฺ 19,บาบ 43-44)

Submitted by admin on Sun, 05/08/2018 - 05:42
หัวข้อเรื่อง
43- มารยาทในการสดับฟังอุละมาอฺ 44- การที่มีความชอบสำหรับผู้รู้ เมื่อถูกถาม ใครในหมู่มนุษย์มีความรุ้มากที่สุด ให้มอบหมายข้อเท็จจริงแด่อัลลอฮฺตะอาลา
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 8 (กิตาบุลอีมาน 4,บาบ 10-11)

Submitted by admin on Sun, 10/09/2017 - 15:09
หัวข้อเรื่อง
10-สัญลักษณ์ของอีมานคือรักชาวอันศอร, ความประเสริฐของชาวอันศอร 11-ส่วนหนึ่งในศาสนา(ดีน,อิสลาม)คือ การหนีจากฟิตนะฮฺ, หะดีษที่ 17-19
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 4 (หัวข้อ 1, หะดีษ 7)

Submitted by admin on Sat, 29/07/2017 - 23:47
หัวข้อเรื่อง
หะดีษที่ 7 (ฮิร้อกลฺกับอบูซุฟยาน, จดหมายจากนบีถึงฮิร้อกลฺ), คุณลักษณะของท่านนบีที่ชาวคริสต์รู้จัก, จบหัวข้อ 1//
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 3 (หัวข้อ 1, หะดีษ 3-7)

Submitted by admin on Sat, 22/07/2017 - 23:36
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบีไปพบวะเราะเกาะฮฺ(ต่อ), การรับวะฮยฺครั้งที่ 2, ความประเสริฐของนบีมุฮัมมัด, ฮิร้อกกับอบูซุฟยาน (หน้า 7-9)
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 2 (หัวข้อ 1 วะฮยฺเริ่มอย่างไร,หะดีษ 3)

Submitted by admin on Sun, 16/07/2017 - 12:56
หัวข้อเรื่อง
หะดีษที่ 3 (เริ่มต้นวะฮยฺด้วยความฝันที่ดี(รุยา)), เหตุการณ์รับวะฮยฺที่ถ้ำหิรออฺ,บทบาทของท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 30 (อายะฮฺ 55-56)

Submitted by admin on Wed, 25/05/2016 - 16:44
หัวข้อเรื่อง
คนที่ไม่ละหมาดเป็นผู้ปฏิเสธ(กาฟิร) ?, ผู้ริเริ่มเจว็ดในคาบสมุทรอาหรับ, วัฒนธรรมที่อาหรับรับจากอารยธรรมอื่น, วัฒนธรรมที่ขัดหลักการอิสลาม
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On