นบีมุฮัมมัด

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 1 (มักกะฮฺ)

- หลังจากบนีอิสรออีลบูชาลูกวัวแล้วเตาบัต นบีมูซาจึงพาไปขออภัยโทษต่ออัลลอฮ
- ชื่อและลักษณะของนบีมุฮัมมัดที่ระบุในคัมภีร์เตารอตและอินญีล
เขาเหล่านั้นจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเขาจะให้เจ้าตัดสินในสิ่งที่ขัดแย้งกัน
วะฟาต - การเสียชีวิต
รูปร่างหน้าตา ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม