1117 การคำนวณเวลาละหมาดซุบฮิและเวลาชุรูก

Submitted by dp6admin on Thu, 17/12/2009 - 15:44
คำถาม
ช่วงเดือนรอมฎอนมีการคำนวณเวลาละหมาดซุบฮฺช่วงเดือนรอมฎอนของมูลนิธิอนุรักษ์ฯและอิสลามอินไทยแลนด์ เวลาละหมาดซุบฮิที่เลื่อนไปจะไปชนกับเวลาชุรูกหรือไม่

คำตอบ  rit028007-salaat-caculation.mp3 1


คำถาม ทำไมปฏิทินเวลาละหมาดแต่ละฉบับไม่ตรงกัน 

คำตอบ QA07-0732-160908-10-salaat-calendar.mp3

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี วันที่ตอบ 19 ก.ย. 51 (รายการก่อนละศีลอด)


คำถาม เวลาละหมาดซุบฮิ (เริ่มถือศีลอด) เริ่มกี่โมง ตามปฏิทินถูกต้องหรือไม่

วันที่ตอบ