ผู้ป่วย

ชะฟากัลลอฮฺ - ขออัลลอฮฺรักษาให้หายไว้ๆ

ชะฟาฮุลลอฮฺ, ชะฟากิลลาฮฺ, ชะฟากุมุลลอฮฺ


คำถาม : ชะฟากัลลอฮุ แปลว่าอะไร ?
เชคริฎอ อะหมัด สมะดี :
شفاك الله وعافاك

ได้อ่านข้อความพี่น้องบางท่านว่า

"ใครมีไข้สูง หรือกำลังมีไข้ ขอแนะนำให้เช็ดตัวช่วงระหว่างมักริบถึงอิชาอฺ
ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัด ซล.…

คำแนะนำ 3 ประการเมื่อมีโรคระบาด
1- อัศศ็อบรฺ (อดทน) ในช่วงแรกของมุซีบะฮฺ, อัลฮัมดุลิลลาฮฺ อุ่นใจว่าอัลลอฮฺเลือกสิ่งที่ดีให้แก่เรา
2- ปฏิบัติตนตามหลักการศาสนา คือ ไม่นำโรคระบาดไปแพร่ที่อื่น, ป้องกันการแพร่โรคระบาดหรือการติดเชื้อ โดยงดสลาม ไม่อยู่ใกล้ชิดกัน
3-…