ดุอาอฺให้หายจากโรคต่างๆ

ดุอาอฺให้หายจากโรคต่างๆ

Submitted by dp6admin on Mon, 06/02/2023 - 15:40

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 3/2/66

ดุอาอฺให้ผุ้ป่วย-ลาบะอฺซะ.jpg   ดุอาอฺให้ผุ้ป่วย-อัสอะลุลลอฮ.jpg   ดุอาอฺให้ผุ้ป่วย-ชะฟากัลลอฮ.jpg

ความยาว(นาที)
2 นาที