ฟิดยะฮฺ

คำตอบ คนที่มีโรคอันตรายแบบนี้ และหมอฟันธงแล้วว่าไม่สามารถถือศีลอดได้ ก็ไม่ต้องถือศีลอดแล้วออกกัฟฟาเราะฮฺ คือตวงข้าว ให้อาหารมิสกีน 1 คน ต่อ 1 วันที่ไม่ได้ถือศีลอด