ศีลอดชดใช้

 

อาจารย์อะหมัด สมะดี (ร่อหิมะฮุลลอฮฺ)