1547 ซะกาตฟิตเราะฮฺ ไปให้เองหรือควรรวบรวม

Submitted by dp6admin on Tue, 02/08/2011 - 13:55
คำถาม
ในเรื่องการจ่ายซะกาตฟิตเราะฮฺ เคยได้ยินนักวิชาการบางท่านบอกว่า ให้เรานำเอาไปให้คนมิสกีนเองเลยดีที่สุดแต่นักวิชาการอีกท่านบอกว่า เคยเจอแต่หลักฐานที่มีการรวบรวมซะกาตก่อนเท่านั้น แล้วจึงนำไปให้อยากทราบว่าแนวทางไหนมีน้ำหนัก และตรงกับซุนนะฮฺท่านนบีที่สุดครับ?

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ