1356 ผู้ที่ทำกุรบานแต่ไม่ได้เชือดด้วยตนเอง มีข้อห้ามเรื่องการตัดผมตัดเล็บหรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 22/11/2010 - 16:29

คำตอบ

إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "ผู้ใดที่มีความประสงค์จะเชือดอุฎหิยะฮฺ เมื่อถึงสิบวันแรก(ตั้งแต่วันที่ 1 ซุลฮิจญะฮฺ) ก็จงอย่าเอา(ตัด,ถอน)ส่วนหนึ่งจากเล็บและผมสักส่วนหนึ่ง" บันทึกโดยอิมามมุสลิม

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-----------------

วันที่ตอบ