1368 กุรบานเงินผ่อนทำได้หรือไม่ เพราะได้ยินมาว่าฮัจญฺเงินผ่อนทำไม่ได้