1359 เอาเนื้อกุรบานไปให้แก่คนที่เราแน่ใจว่าเขาต้องเอาไปขายแน่ๆได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 22/11/2010 - 16:25