จ่ายฟิดยะฮฺและฟิฏเราะฮฺให้ต่างศาสนิกได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 19/08/2010 - 12:46
คำถาม
การจ่ายฟิดยะฮฺ (สำหรับหญิงตั้งครรภ์) ที่ไม่ได้ถือศีลอด และการจ่ายข้าวสารฟิตเราะฮฺก่อนวันอีด ให้แก่คนมิสกีน จำเป็นหรือไม่ที่คนมิสกีน ต้องเป็นมุสลิม?

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 

วันที่ตอบ