1692 คนที่จะเชือดกุรบานห้ามตัดเล็บตัดผม จะเริ่มเมื่อไหร่

Submitted by admin on Sat, 20/08/2016 - 12:34
คำถาม
เคยได้ยินมาว่าคนที่จะเชือดกุรบานห้ามตัดเล็บตัดผม จะเริ่มเมื่อไหร่ ถ้ามีอาชีพตัดผมจะตัดผมให้คนอื่นได้หรือไม่

คำตอบ :

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "ผู้ใดที่มีความประสงค์จะเชือดอุฎหิยะฮฺ เมื่อถึงสิบวันแรก(ตั้งแต่วันที่ 1 ซุลฮิจญะฮฺ) ก็จงอย่าเอา(ตัด,ถอน)ส่วนหนึ่งจากเล็บและผมสักส่วนหนึ่ง" บันทึกโดยอิมามมุสลิม

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ