ปัญหาเกี่ยวกับอีดและอุฎหิยะฮฺ

วันอีดและอุฎหิยะฮฺ ซุลฮิจญะฮฺ, อีด, อุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "10 วันอันประเสริฐ" 6/7/65

ความประเสริฐของซุลฮิจญะฮฺ,…