1357 ถ้าคนที่ต้องการทำอุฎหิยะฮฺ แต่ไปตัดผมตัดเล็บ ต้องเสียฟิดยะฮฺหรือไม่