1673 การเชือดและมอบหมายให้ผู้อื่นเชือด

Submitted by admin on Mon, 30/09/2013 - 17:37
จากอบูยะอฺลา (ชัดดาด บินเอาวส์)  จากท่านร่อซูล  ได้กล่าวว่า “แท้จริง อัลลอฮฺได้กำหนดให้กระทำดีต่อทุกสิ่ง :  ดังนั้นเมื่อพวกท่านฆ่าก็จงฆ่าด้วยดี เมื่อพวกท่านเชือดก็จงเชือดด้วยวิธีที่ดี และจงลับมีดให้คม และให้สัตว์เชือดนั้นเจ็บปวดน้อยที่สุด (อย่าเหยียบ อย่าทุบสัตว์ก่อนเชือด” หะดีษนี้บันทึกโดยมุสลิม [ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม หะดีษที่ 17]
 
คำถาม : คนทำกุรบานไม่ได้อยู่ในสถานที่เชือด แต่ได้มอบหมาย(เตากีล)ให้ผู้อื่นเชือด ถือว่าบกพร่องหรือไม่
คำตอบ :

 

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

คำถาม : เวลาเชือดแทนคนอื่นต้องเหนียตอย่างไร ต้องรู้ชื่อคนที่เราเชือดแทนเขาหรือไม่
คำตอบ :

--------------

คำถาม : หากเรามอบหมายในการเชือดกุรบาน(เตากีล) ซึ่งการเชือดไม่ใช่มัสญิด จำเป็นไหมที่เราต้องไปปรากฏตัว ณ ที่เชือด
คำตอบ :

-------

คำถาม : การเหนียตขณะเชือด จะเหนียตอย่างไร ต้องกล่าวชื่อทุกคนหรือไม่
คำตอบ :

 

-------

คำถาม : คำกล่าวภาษาอาหรับในการเชือดกุรบานคือ บิสมิลลาฮิวัลลอฮุอักบัร ใช่หรือไม่  
คำตอบ :

بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك
 

12. การเชือดกุรบาน(อุฎหิยะฮฺ) 

 • ให้เชือดหลังละหมาดอีดเมื่ออิมามให้สลามแล้ว(ซุนนะฮฺของท่านนบี   เมื่อละหมาดแล้วท่านนบีจะเชือดกุรบานของท่านเองก่อน) ไม่อนุญาตให้เชือดก่อนละหมาดหรือขณะละหมาด และในทัศนะที่ถูกต้องให้อิมามเชือดกุรบานของตนเองก่อน(ตามแบบอย่างของท่านนบี )
 • เชือดได้ตั้งแต่หลังละหมาดอีด (10 ซุลฮิจญะฮฺ) จนถึงเข้าเวลาละหมาดอัสริของวันที่ 13 ซุลฮิจญะฮฺ 
 • เชือดกลางวันดีกว่ากลางคืน
 • มารยาทในการเชือด
  • หันหน้าไปทางกิบลัต, ให้สัตว์นอนแล้ววางเท้าขวาบนคอสัตว์ที่จะเชือด
  • เชือดด้วยมือขวา
  • การลับมีด - ลับให้คมมากเพื่อสัตว์จะได้ไม่ทรมานและอย่าลับมีดต่อหน้าสัตว์
  • ให้จับสัตว์นอนโดยไม่ทรมาน ไม่ให้ทรมานสัตว์ เช่น ทุบหัว, ใช้ไฟฟ้าช็อต หรือตีให้เจ็บก่อนล้ม
  • เชือดโดยตัดเส้นเลือดใหญ่ทั้งสอง หลอดลมและหลอดอาหาร แต่อย่าให้คอขาด (วิธีนี้จะทำให้เลือดสัตว์ออกจากตัวมากที่สุด)
 • คำกล่าวขณะเชือด " بسم الله บิสมิลลาฮฺ" โดยเหนียตว่าสัตว์นี้เป็นกุรบานของใคร (ไม่จำเป็นต้องกล่าวชื่อทุกคน)  ท่านนบี   เคยเชือดสัตว์สองตัวโดยกล่าวว่า "สัตว์นี้สำหรับมุฮัมมัดและครอบครัวของมุฮัมมัด" เศาะฮาบะฮฺเคยเชือดตัวเดียวสำหรับหนึ่งครอบครัว

หรือกล่าว اللهم هذا منك ولك (อัลลอฮุมมะ ฮาซามินกะ วะอิลัยกะ) โอ้อัลลอฮฺสัตว์ตัวนี้มาจากอัลลอฮฺ(เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺให้แก่เรามา) และจะกลับยังพระองค์ (คือเราเชือดเพื่ออัลลอฮฺและเป็นผลบุญที่อัลลอฮฺทรงให้กับเรา) 

 • การแจกเนื้อ ตามทัศนะของอุละมาอฺส่วนมากให้แบ่งสามส่วน - ส่วนหนึ่งเก็บไว้กินเอง, ส่วนที่สองให้ฮะดียะฮฺ, ส่วนที่สามให้เศาะดะเกาะฮฺ  แต่ไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดตามนี้ จะแบ่งสองส่วนหรือจะแจกทั้งหมดก็ได้ ท่านนบี   จะรับประทานนิดหน่อยแล้วที่เหลือก็แจก

ที่มา : ซุนนะฮฺในวันอีด 3

 

 

 

วันที่ตอบ