1111 ทำกุรบานให้หรือแทนคนที่ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 24/12/2009 - 16:57

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

คำตอบ เรื่องการทำกุรบานแทนคนตายเป็นเรื่องที่อุละมาอฺขัดแย้งกัน เนื่องจากแต่ละท่านมีมุมมองไม่เหมือนกัน

  • ทัศนะหนึ่งบอกว่าทำได้ เพราะท่านนบีเคยเชือดกุรบาน แพะ 2 ตัว โดยตัวหนึ่งแทนครอบครัวของท่าน และอีกตัวหนึ่งแทนประชาชาติของท่าน ซึ่งประชาชาติของท่านก็มีที่ล่วงลับไปแล้วด้วย
  • อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าทำไม่ได้ เพราะการเชือดกุรบาน(เชือดสัตว์พลี)เป็นอิบาดะฮฺชนิดหนึ่ง (...วะนุสุกี..ลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน) เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ต้องอาศัยการบัญญัติจากท่านนบี และท่านนบีและเศาะฮาบะฮฺไม่เคยเชือดแทนคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ท่านไม่เคยเชือดแล้วกล่าวว่าการเชือดนี้แทนคนที่เสียไปแล้ว ในหะดีษที่ท่านนบีเชือดแทนประชาติของท่านนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของท่านนบีเท่านั้น (คุศูศียะฮฺ) และการเชือดล่วงหน้าให้คนที่ยังไม่เกิดก็ไม่มีแบบฉบับจากบรรดาเศาะฮาบะฮฺด้วยเช่นกัน การปฏิบัติเหล่านี้อย่างปลอดภัยที่สุดให้ดูจากเศาะฮาบะฮฺ เพราะเป็นการทำตามความเข้าใจของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ บางเรื่องหะดีษไม่ชัดเจนตีความได้ แต่ความเข้าใจและภาคปฏิบัติของเศาะฮาบะฮฺจะเป็นการอธิบายหะดีษต่างๆ ของท่านนบี...

การทำแทนคนตายในเรื่องกุรบานที่ทำได้คือ เชือดให้คนเป็น(คนมีชีวิต) แล้วแจกเนื้อเป็นเศาะดะเกาะฮฺโดยเหนียตว่าอุทิศผลบุญให้คนที่ตายไปแล้วได้

 


คำถาม : ทำกุรบานให้สามีที่เสียชีวิตไปแล้วได้หรือไม่

-------

คำถาม : ทำกุรบานให้คนที่เสียชีวิตไปแล้ว(พ่อแม่)ได้หรือไม่, นำเงินของพ่อแม่(ที่เสียชีวิตไปแล้ว)มาทำกุรบานให้ท่านได้หรือไม่ ทำบุญอะไรให้คนตายได้บ้าง

-------

 

 
วันที่ตอบ