1362 ไม่ได้ละหมาดวันอีดจะมีความผิดอย่างไร และมีวิธีแก้อย่างไร

Submitted by dp6admin on Mon, 22/11/2010 - 16:32

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ