1355 เนื้อกุรบานสามารถให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 22/11/2010 - 16:29

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี


 

คำถาม : เนื้อกุรบานให้ต่างศาสนิกได้หรือไม่
คำตอบ :

-------

คำถาม : สามารถที่จะให้เนื้อกุรบานแก่คนที่ไม่ใช่มุสลิมได้หรือไม่ หมายถึงนำเนื้อกุรบานมาทำอาหารแล้วไปเลี้ยงเพื่อนที่ทำงานได้มั้ย
คำตอบ :

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ