1889 มีคนมอบหมายให้จ่ายซะกาตฟิตเราะฮฺให้ แต่เราทราบว่าคนที่มอบหมายไม่ได้ละหมาดและไม่ได้ถือศีลอด เราควรทำอย่างไร