ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ (อธิบายอัลกุรอาน)

Submitted by dp6admin on Sun, 11/11/2018 - 20:24
วันที่
เวลา
ทุกวันอังคาร หลังอิชาอฺ
สถานที่
มัสญิด อาคารไวท์สเปซ

 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ