ตัฟซีร-หะดีษ

Submitted by dp6admin on Sun, 11/11/2018 - 20:24
วันที่
เวลา
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.30 น.
สถานที่
มัสญิด อาคารไวท์สเปซ

รับชมเทปย้อนหลังได้ที่

https://www.islaminthailand.org/dp8/tafseer-al-araf

https://www.islaminthailand.org/dp8/sahih-albukary-1438

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ

 

รับชมเทปย้อนหลังได้ที่ https://www.islaminthailand.org/dp8/sahih-albukary-1438

01