เยาวชนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

เยาวชนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

Submitted by dp6admin on Mon, 25/03/2019 - 13:43
หัวข้อเรื่อง
จากประสบการณ์ สู่วิชาการ, การเปลี่ยนแปลงตนเอง

สัมมนาทางวิชาการอิสลามศึกษาหัวข้อเยาวชนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ชัยคฺริฏอ อะหมัด สมะดี 18/2/2555
ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ความยาว(นาที)
106 นาที
สถานที่
คณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
วันที่