ประวัติการทำงาน

Submitted by dp6admin on Mon, 23/03/2009 - 01:36

การทำงานทางด้านการศึกษาและเผยแผ่

  • คณะกรรมการบริหารกระบวนการเผยแผ่(อัดดะวะตุสสะละฟียะฮฺ) ในกรุงไคโร ฝ่ายบริหารกิจกรรมชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยไคโร อัซฮัร และฮุลวาน; และฝ่ายบริหารกระบวนการศึกษาและอบรมตามหลักสูตร(อัดดะวะตุสสะละฟียะฮฺ)ใน กลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ในกรุงไคโร
  • คอเฏบประจำมัสยิด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529-2539
  • เป็นบุคลากรประจำมัสยิดอัรเราะหฺมะฮฺ ถนนอัลหะรอม ตำบลญีซะฮฺ กรุงไคโร ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเผยแผ่อัดดะวะตุสสะละฟียะฮฺ แห่งกรุงไคโร(สามารถฟังตัวอย่างคุฏบะฮฺและการบรรยายที่มัสยิดอัรเราะหฺมะฮฺของเชคริฎอ อะหมัด สมะดี ได้ที่ islamway
  • ผู้จัดการสถาบันการศึกษานักเผยแผ่ศาสนา المعهد العلمي السلفي بمسجد الرحمة  และครูสอนวิชาอุศูลุลฟิกฮฺแห่งมัสยิดอัรเราะหฺมะฮฺ กรุงไคโร
  • ครูสอนวิชาจริยธรรมอิสลาม หลักสูตรอัลฟิร็อก(ลัทธิต่างๆ) และอุศูลุลฟิกฮฺ ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร คลอง 19 (บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา) ตั้งแต่ พ.ศ.2543-2545
  • กรรมการมัสยิดอันซอริซซุนนะห์ ฝ่ายวิชาการและศาสนา พ.ศ.2541-2545
  • กรรมการอัลอิศลาหฺสมาคมและวิทยากรโครงการอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ พ.ศ.2541-2545
  • ประธานกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ พ.ศ.2544-2546, ปัจจุบัน (2553)
  • ปัจจุบัน เป็นประธานกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ, วิทยากรชมรมอัซซุนนะฮฺ (บางกอกน้อย) และนักวิชาการอิสระ
  • ผลงานวิจัย หนังสือ และบทความภาษาไทย ท่านสามารถอ่านได้ในเว็บไซต์นี้ ส่วนที่เป็นภาษาอาหรับท่านสามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ http://saaid.net/Doat/rida-samadi/

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง