1164 ถ้ามีคนต่างศาสนิกมาถามเกี่ยวกับหินดำว่า ในเมื่อคนมุสลิมไม่เคารพหรือสักการะใครอื่นแล้วทำไมต้องไปลูบหินดำด้วย

Submitted by dp6admin on Sat, 23/01/2010 - 20:27
คำถาม
อยากรู้เกี่ยวกับหินดำ คือถ้ามีคนต่างศาสนิกมาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ก็ในเมื่อคนมุสลิมไม่เคารพหรือสักการะใครอื่นแล้วทำไมต้องไปลูบหินดำด้วย

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ