1120 เราอ่านอัตตะฮียาฯเสร็จแล้วแต่อิหม่ามยังอ่านไม่เสร็จ เราจะต้องเอานิ้วชี้ลงหรือไม่

Submitted by dp6admin on Wed, 16/12/2009 - 08:44
คำถาม
ขณะละหมาดตามอิหม่าม เมื่อเราอ่านอัตตะฮียาฯเสร็จแล้วแต่อิหม่ามยังอ่านไม่เสร็จ เราจะต้องเอานิ้วชี้ลงหรือไม่(ขณะอ่านได้ชี้นิ้วตรงโดยไม่กระดิก)

คำตอบ

---

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

"ให้ขอดุอาอฺไปเรื่อยๆ และชี้นิ้วขณะขอ แต่ถ้าไม่ขอก็ไม่ต้องชี้นิ้ว"

วันที่ตอบ