ละหมาดโดยนั่งบนเก้าอี้ได้หรือไม่ หากนั่งละหมาดปกติไม่ได้

Submitted by dp6admin on Fri, 25/02/2011 - 06:24