ในการอาบน้ำละหมาดถ้าลืมเช็ดแขน ล้างหู บ้วนปาก จะใช้ได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 23/04/2010 - 09:49

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ