ละหมาดวันศุกร์ คอเฏบขึ้นคุฏบะฮฺแล้วขอดุอาอฺ เราจะรับดุอาอฺได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 13/03/2010 - 20:56

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ