ละหมาดวันศุกร์ คอเฏบขึ้นคุฏบะฮฺแล้วขอดุอาอฺ เราจะรับดุอาอฺได้หรือไม่